Megbeszélés a szentgotthárdi önkéntes tűzoltó egyesületeinek minősítéséről

2013.02.04 10:00
Megbeszélés a szentgotthárdi járás önkéntes tűzoltó egyesületeinek minősítéséről
2013.01.30
Január 23-án Kovács Balázs Zsolt tűzoltó százados, a Körmendi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka Kondorfán tartott szakmai megbeszélést a szentgotthárdi járás önkéntes tűzoltó egyesületeinek.
A fórumon Kovács Balázs Zsolt tűzoltó százados, tűzoltóparancsnok köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek szerves részét képezik a jelenlegi katasztrófavédelemi rendszernek, és szerepük a közeljövőben hangsúlyosabb lesz. Ezt bizonyítja, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által 2012-ben az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek támogatásra kiírt pályázat segítségével nagy értékű tűzoltó technikai eszközök kerültek az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek tulajdonába. Ezekkel az új felszerelésekkel az egyesületek képesek lesznek még hatékonyabban beavatkozni káreseteknél.
 
A tűzoltóparancsnok tájékoztatta a jelenlevőket, hogy a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója kiemelt feladatként határozta meg a tűzoltásra és műszaki mentésre alkalmas tűzoltó egyesületek nemzeti minősítését. A minősítést megszerző egyesületek a jövőben többet tehetnek saját településeik védelméért.
 
A parancsnok a megbeszélésen ismertette a minősítő gyakorlat várható időpontját, lebonyolítási rendjét. A tervek szerint júniusban hat egyesület minősítő gyakorlatának lebonyolítására kerül sor Kondorfán, ahol az önkéntesektől komoly szakmai feladatok megfelelő végrehajtása az elvárás. A minősítésen való részvétel feltétele az elméleti foglalkozásokon, és a begyakorló gyakorlatokon való helytálláson kívül, hogy a résztvevők rendelkezzenek a 40 órás alapfokú tűzoltó tanfolyam elvégzését igazoló okmánnyal, valamint a beavatkozáshoz szükséges gépjárműfecskendővel és egyéb szakfelszerelésekkel.
 
Az értekezlet végén a Körmendi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnoka megköszönte a jelenlévőknek a részvételt. Reményét fejezte ki, hogy a minősítő gyakorlaton valamennyi önkéntes tűzoltó egyesület sikeresen veszi az akadályt. A gyakorlat sikeres teljesítése érdekében biztosította az érintetteket, hogy a felkészülésben számíthatnak a hivatásos katasztrófavédelmi szervek segítségére.