Munkába áll a tűzoltósági munkacsoport

2013.01.26 11:38
Munkába állt a tűzoltósági munkacsoport is
2013.01.23
A megyei igazgató feladatszabása alapján január 8-án a tűzoltósági munkacsoport is megalakult.
A munkacsoport tagja a megyei tűzoltósági főfelügyelő, a megyei főügyeleti osztályvezető, a katasztrófavédelmi kirendeltségek tűzoltósági felügyelői, valamint a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok parancsnokai.
 
A munkacsoport megalakulásának célja a megyei igazgató által meghatározott, magas prioritású feladatok előkészítése, megszervezése és végrehajtása.
 
Ilyen kiemelt feladat azon önkéntes tűzoltó egyesületek minősítő gyakorlatának megszervezése, gyakorlatra történő felkészítése, amelyek együttműködési megállapodással rendelkeznek a működési terület szerinti hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal. A minősítő gyakorlatot először azoknál az egyesületeknél tervezzük végrehajtani, amik a tűzoltóságoktól nagyobb távolságra található településeken működnek. A minősítés megszerzésével az önkéntes tűzoltó egyesületek önállóan, vagy a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok szakmai irányításával is végezhetnek beavatkozást, így ezeken a területeken is biztosítható lesz a lakosság védelmét szolgáló rövidebb vonulási idő, a gyorsabb beavatkozás.
 
Másik nagyon fontos feladat egy komplex tűzeseti helyszíni szemle lefolytatása a rendőrség helyszínelő szakembereivel közösen. A kétnapos gyakorlat első napján elméleti oktatáson vesznek részt a tűzoltók, második napján az elméleti képzésen elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazásával bizonyíthatják tudásukat. A gyakorlat helyszínéül egy olyan épület szolgál majd, ahol előtte tűzoltási gyakorlat kerül végrehajtásra, így a bűnügyi helyszínelők és a tűzvizsgálók valósághű körülmények között ismerhetik meg a másik szakterület szakmai fogásait.
 
A munkacsoport fő teendői közé tartozik az önkéntes és létesítményi tűzoltóparancsnokok képzésének végrehajtása. A megyei igazgató által meghirdetett tanfolyamot nagy érdeklődés követte, így képzést már 2013 első negyedévében megindítjuk.
 
Különösen fontos feladata lesz a Vas Megyei Tűzmegelőzési Bizottság munkájának segítése, melynek keretében a munkacsoport statisztikai adatokat gyűjt, időszaki jelentéseket, elemzéseket készít, közreműködik a bizottság munkatervében foglalt feladatok végrehajtásában. Lakosságtájékoztató, felvilágosító anyagokat állít össze a különböző időszakokban realizálódó veszélyeztető hatások (pl. tavaszi, nyári szabadtéri tüzek megelőzése, nyári betakarítási munkák tűzvédelmi előírásai, őszi fűtési szezon kezdete, adventi, karácsonyi időszak vagy a szilveszteri pirotechnikai eszközök felhasználásának veszélyei) elkerülése érdekében.
 
Amint a feladatok leírásából is kitűnik a munkacsoport létrehozásával egy olyan szakmailag jól felkészült csoport kezdte meg a tevékenységét, amely jelentős feladatokat végezhet a mind a mentő, mind a megelőző tűzvédelem területén.